Tuesday, December 3, 2013

Jocuri (Pentru plictiseala) Games (For boredom)


Jocuri,
(Pentru plictiseală)
1.      Haltere de ridicat cu mintea, asta are 1 kilogram, asta trei litri, toarna-le una în alta, umple masurile cu mâinile, înoata prin apă, ţopăie şi vorbeşte în acelaşi timp în gând,
2.      Greutaţi pentru muşchii minţii, tari ca o piatră şi uscaţi ca frunzele de toamnă, cad şi înoată pe la fund, prin apa transparentă, bagă-ţi picioarele în mocirlă, alunecă,
3.      Jocuri, labirint frumos în care vrei să stai cu tot dinadinsul, înauntru, afară e deschis ca pulberea, spulberă vântul frunzele, mişcări ritmice odată cu tine, cadre, poze, înoată prin apă, ancora, dă din picioare şi din mâini, mişcare static mişcată înapoi înainte,
4.      Proverb, zicători, întrebări, ghicitori, dezleagă nodurile, învaţă să faci noduri în multe feluri, noduri cu trei aţe, coase-o, o singură aţă rotită în sine, înoată în apă pe langă barcă, vâsleşte, ţine-ţi echilibrul, vezi cum e filetul, cum e mecanismul, împinge înainte, trage de ea, deschide,
5.      Figurine care se îmbină, păsari care ţopăie repede, altele paşesc ca oameni, porumbei ce dau din gât comic, târâtoare, înoată raţele în apă, ciocuri plate, înoată şi tu pe la fud, ia pietriş în mană, lasă să alunece nisipul,
6.      Apasă pe clanţă, bate aşa să ştiu că eşti tu, păşeşte ca tine, te vad de la spate, are profilul frumos, nasul lung şi carn, el este sigur, se apropie nu se duce, înoată printre valuri, ţine-ţi respiraţia,
7.      Rupe-l, taie, ăsta are capac, apasă pe el apoi roteşte, cântă, îngână-mă, hai să râdem împreună, vorbeşte-mi la ureche şi suflă, intinde-te, materialul asta e mai rece ca afară, în cameră sunt 8 grade, înoată printre bucaţile de ghiaţă, stranută, apuca-mă de mână,
8.      Asta frige pune prosopul, ţine tu asta, dă-mi-o mie, parcă se aude, e prea întuneric, învârte cu cârpa, e moale, amestecă, vin una în alta, astea nu se potrivesc, asta are pieliţă, jupoaie, înoată sincron, haide să sărim, aruncă-le, aruncă-le,
9.      Da, mă plictisesc uneori zic că nu am ce face, asta mai ales şi după ce am avut nişte trăiri mai intense, altora le place să provoace, mie nu îmi place să aştept, deşi am puţină răbdare,
10.    Da, mă plictisesc câteodată parcă nu am stare din cauza plictiseli, nu ştiu cum dar parca mi se zice că nu am ce face, mai ales dupa ce a fost ceva intens,
11.    Da, ma plictisesc unele daţi, dar cu toate astea mă întrebam ce face Dumnezeu, e greu sa fi El? Să ştii tot? Să vorbeşti în gura tuturor oamenilor care au fost vreodată şi asta şi pe toate nivelele? Îmi vine în gând gluma lui Platon: da, şti tu tot, dar decât atât!
12.    Câteodată uraşte sufletul meu orice mâncare, câteodată parcă nici o femeie nu e într-atât de frumoasă, câteodă nu mă salvează nici o carte, câteodată orice rugaciune îmi e stearpă, câteodată uraşte sufletul meu orice mâncare, cad de o mie de ori pe zi, câteodată nu am ce face câteodată,
13.    Amintirea asta îmi joacă feste, desi cred că ar trebui să traiesc şi cu amintiri, ceva nou, ceva nou, deşi nici nu ştiu cum e posibl ceva nou, deşi ar trebui să traiesc şi cu amintirea gândurilor,
14.    Bostan copt şi cu ceai din mentă, muşeţel şi tei, o aromă incredibilă dar câteodată mă supăr şi pe mâncare, mă plictisesc câteodată, într-adevar sunt şi lucruri care se repeată în mintea mea,
15.    As invăţa Karate, arte marţiale, dansul acela chinezesc lent, aş alerga, aş face ceva nou, oftez, câteodată se repeată lucrurile în mintea mea şi nu mă deranjază, câteodată repet aceleaşi discursuri folositoare prietenilor,
16.    Ohh, Of, ştiinţă plictisitoare, oameni căli, nici calzi nici reci, plictisitori, lângă unii îmi vine să-mi iau câmpiile, lângă unii mă simt agitat, unii sunt tare plictisitori, unii se repeată fară să-şi dea seama, dar într-un fel urât,
17.    Câteodată se repeată lucrurile în mintea mea şi nu mă deranjază, câteodată nu sunt plictisit deşi mâncarea e aceeaşi, câteodată aş citi aceeaşi carte, aş juca acelaşi joc, aş vedea acelaşi film, aş spune aceeaşi rugaciune,
18.    Ştiinţă plictisitoare, artă fără muşchi şi fără picioare, muzică fără aripi, copilarii prosteşti, oameni plaţi şi falşi, se mint împreună, chefuri retardate, câteodată stau singur, mă binedispune Dumnezeu, dar tu în locul meu? Dar tu în locul meu…?

Games
(For boredom)
1.   Weight Lifting by mind, this one has 1 kilogram, this one three liters, pour them into one another, fill the measures with the hands, swim through the water, bouncing and talking at the same time in your thought,
2.     For mind muscle weights, hard as a rock, and dry like autumn leaves, fall and swim to the bottom, through the transparent water, put your feet in the mud, slip,
3.   Games, beautiful maze where you want to stay at all costs, inside, outside is open like the dust, the wind blows away the leaves, rhythmic movements the same time with you, snapshots, pictures, swim through the water, anchor, move your legs and hands, static motion moved back forward,
4.    Proverbs, sayings, questions, riddles, untie the knots, learn to make knots in many ways, nodes with three threads, sew it, one single thread rotated in itself, swim in the water near the boat, paddle, keep your balance, see how the screw is, what is the mechanism, push forward, pull it, open it,
5.   Forms that combine in itselfs, birds hopping quickly, others walk as men, pigeons that move their throat comically, crawlers, ducks swimming in water, flat beaks, and you swim on the bottom,  take gravel in your hand let the sand slide,
6.   Click on the handle, knock at the door in this way so I know that it's you, step as you are stepping, has a nice profile, long and fleshy nose, he is I’m sure, he approaches does not departs, swim with the waves, hold your breath,
7.   Break it, cut it, that has a lid, press on it then rotates, sing, murmured to me, let's laugh together, talk in to my ear and blew, stretch yourself, this material that's more cold then outside, in the room are 8 degrees, swim with pieces of ice, sneeze, grab my hand,
8.   This is hot put the towel, you keep this, give it to me, sounds like, is too dark, spins with cloth, is soft, mix it, they come one in the another, that do not fit, it is peel, skin it, synchronized swimming, let's jump, throw them, drop them,
9.    Yes, I get bored sometimes I say that I have nothing to do, this especially after I had some intense experiences, others like to provoke, I do not like to wait, although I have a little patience,
10.               Yes, I get bored sometimes like I cannot stay in one place due to the boredom, I do not know how but is like they say I do not have what to do, especially after something intense,
11.               Yes, I get bored sometimes, but nevertheless I was wondering what God does, it's hard to be Him? To know everything? To speak in the mouth of all people who have ever been and that and on all the levels? In my mind comes the Plato joke: yes, you know everything, but only that!
12.               Sometimes my soul hates any food, sometimes no woman is quite beautiful enough, sometimes any book does not save me,  sometimes every prayer is barren, sometimes my soul hates any food, I fall a thousand times a day, sometimes I cannot help myself sometimes,
13.               This memory plays tricks on me, although I think we should live with memories sometimes, something new, something new, although I do not know it's possible something new, although it should live with the memory of thoughts,
14.               Baked pumpkin and peppermint tea, chamomile and linden, incredible flavor, but sometimes I get angry on any food, I get bored sometimes there are things indeed that are really repeating in my mind,
15.               I would like to learn Karate, martial arts, that slow Chinese dance, I would run, I would do something new, I sigh, sometimes the things are repeating in my mind and I'm not uncomfortable with it, sometimes I repeat the same speeches helpful to my friends,
16.               Ohh, Oh, boring science, lukewarm people, neither warm nor cold, boring, near one of them I feel like a want to go away, besides some I feel restless, some are so boring, some repeat themselves without realizing it, but in an ugly way,
17.               Sometimes the things are repeating in my mind and I'm not uncomfortable with it, sometimes I'm not bored though the food is the same, I would sometimes read the same book, I play the same game, I see the same movie, I would say the same prayer,

18.               Boring science, art without muscles and feet,  music without wings, silly childhood, flat and fake people, lie to each other, retarded partys, sometimes I stay alone,  God enjoys me, but you if you were me? But you in my place?  

No comments:

Post a Comment