About US

Mircea Gheorghiu

I graduated from the faculty of philosophy and I love wisdom.

sunt băiat că deaia mă mișc băiatos ca o fată gesticulez ceea ce mi-a plăcut mai mult am învățat la filosofie pe câmpie în bucurești că mi-e dor de aici din râmnicu vâlcea de unde compun muzică cum e și numele orașului că aici la noi e munte că poți merge pe pisc sau mai sus transcendental prin pădure pe deal ador să devin homo universalis în viitor un imbold trimit spre cer ca să scriu iscusit de pe limba ta caut să iau din mine să vorbești cu mine fără rușine să te înalți că ești frumos nu te ascunde decât în joc să te faci mai mare fără hotare

Jake Stimpson

My name is Jake and I'm the pastor of Biserica Piatra Vie in Bucharest, Romania. We're a new church and very small right now, but we hope to bring the light and love of Jesus to this city as best as we can.

Numele meu este Jake și sunt pastorul Bisericii Piatra Vie din București, România. Suntem o biserică nouă și foarte mică pentru moment, dar facem tot posibilul să aducem lumina și iubirea lui Hristos în acest oraș.

Paul-Gabriel Sandu

Philosophy graduate, PhD at Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Absolvent de filosofie, doctorand al Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Steve Henderson

at the moment I find myself at the exquisitely habilitating age of 21, old enough for responsibility but still young enough to not have influence enough to take action. I study philosophy and economics, the former for me, the latter for others (possibly children and the like). I have begun making a study of the incarnation and being of ideology, and look forward to contributing to a field of study that can help us better understand our own actions and consequences thereof. 

pe moment mă aflu la minunat de reabilitanta vârstă de 21 de ani, suficient de în vârstă pentru a fi responsabil, dar încă destul de tânăr pentru a nu fi motivat destul pentru a trece la fapte. studiez filosofia și științele economice, prima pentru mine, cele din urmă pentru ceilalți (posibil pentru copii și alte chestii de genul ăsta). am început prin a dezvolta un studiu al întrupării și ființei ideologiei și mă interesează pe viitor să contribui la un domeniu al cunoașterii care ne-ar putea ajuta să ne înțelegem mai bine propriile acțiuni și consecințele lor.

Ciprian Marancea

My name is Ciprian, I have graduated from the faculty of philosophy and completed an M.A. in the field of cinema. I love art.

Mă numesc Ciprian, am absolvit facultatea de filosofie, precum și un masterat în domeniul artelor cinematografice. Sunt pasionat de artă.
 
Alexandru Năstase

Philosopher wannabe (work in progress), researcher & freelancer, photography addict and sometimes blogger.

Sunt filosof „aspirant” (încă mai lucrez la asta), cercetător & freelancer, dependent de fotografie și uneori blogger.

Camil Cardaș

My name is Camil and I'm a freelance lover of Art, Religion, Philosophy and Science. I love people and I'm passionate about life. I strongly believe that humans' most valuable value is freedom.

Eu sunt Camil, sunt pasionat de artă, religie, filosofie și știință la fel de mult pe cât mă preocupă viața. Cred cu adevărat că cea mai de preț valoare a omenirii este libertatea. 

Auden Tell 

I'm Auden Tell, the twin brother of Wilhelm Tell. I'm also the twin brother of humanity. My third name is Freedom. I am both reader and author. I am everything you've dreamed of. Enjoy reading my blog!

Sunt Auden Tell, fratele geamăn al lui Wilhelm Tell. Sunt, de asemenea, fratele geamăn al omenirii. Al treilea nume al meu este Libertate. Sunt și cititor, și autor. Eu sunt întruchiparea viselor tale. Lectură plăcută!

No comments:

Post a Comment