Sunday, November 17, 2013

Când eşti singur, Împreună \ When you are alone, Together

Când eşti singur
Împreună
1. Chiar nu pot să stau singur? Cineva mi-a șoptit minciuni în ureche de prea multe ori!
2. Mergeam de multe ori acolo, singur, de data asta m-am aşezat oblic, altădată părea incomod să stau aşa.
3. Ce prostuţ eram mai demult, sper ca-n viitor să-mi par acum tot aşa. Tot aşa îmi e şi ruşine, dar azi, paradoxal, mă simţeam bine.
4. Există un mod de a fi singur fără să fii trist, fără să fii pe fugă, aproape de, fără scop aparent, aproape de tine.
5. Chiar nu pot să fiu singur! Dar nu vorbesc despre Tine, Doamne!
6. Totuşi de astăzi vorbesc, nu pot să-ţi scriu despre timpuri îndelungate.
7. Mă uit la nori, mă uit la dealurile astea oblic, munţii în depărtare, văd râul lat, copacii lângă mine, bate vântul un pic.
8. Nu-mi pot spune că, per total, cu tot cu războaie, oamenii nu sunt bine.
9. Iată că mă simt foarte bine şi oamenii acolo undeva departe…
10. Chiar stau singur. Bate vântul.
11. Despre înţelepciune îţi spun că nu sunt bătrân încă. Iubirea Ei este înţelepciunea mea.
12. Da, sunt filosof şi chiar stau singur! Văd picioarele unei raţe cum pedalează în apă, pune frână şi se întoarce.
13. Altădată mă însoţeau norii, deşi ei mergeau în altă parte, acum s-au dat la o parte şi s-a luminat iarba.
14. Ce să zic!? Un apus clasic cu nori.

When you are alone
Together
1. Can't I really stand alone? Someone whispered in my ear lies...too many times!
2. I often go there alone, this time I sat oblique, once seemed uncomfortable to stay that way.
3. What a fool was I before, I hope in the future to think of myself likewise. Likewise, I'm ashamed, but paradoxically I felt good today.
4. There is a way to be alone without being sad, without being on the run, almost without any apparent purpose, near you.
5. I really can not be alone! I'm not talking about you, my Lord!
6. But I'm talking about today, I do not write to you about long times.
7. I watch the clouds, I look at those oblique hills, mountains in the distance, I see the river wide, trees near me, and the wind blows a little.
8.   I can not say that, overall, with all those wars, people are not good.
9 Behold, I feel very good and the people are there, far away…
10 I stand alone. The wind blows.
11. About wisdom I can tell you that I'm not old yet. Her love is my wisdom.
12. Yes, I am a philosopher and stand alone! I see a duck's legs like pedaling in the water, pulling the brake and turning around.
13. Once clouds accompanied me, although they were leaving elsewhere, now set aside, and the grass was illuminated.
14. What can I say!? A classic sunset with clouds.


No comments:

Post a Comment