Saturday, November 2, 2013

Timpul tău. Your Time

TIMPUL TĂU


Pentru a parafraza: ce este timpul? Dacă nu mă întreabă nimeni ştiu, dacă mă întreabă cineva parcă nu pot să-i spun. Asta nu numai despre timp se poate afirma, dar timpul este luat aici în discuţie. Ce este timpul acesta despre care oamenii spun mereu că nu-l au? De ce trebuie să ne facem timp să citim asta, din ce o să-l facem? Suntem călatori în timp şi, aşa cum se întreba un personaj dintr-un film, ne-am câştigat dreptul de a călători în orice direcţie? Poate acest gând să călătorească în timp, să mă adune din trecut în bine, să mă întărească, să crească în mine? Omule din viitor, iată cererea mea către tine, aşază-mă frumos, fă-mă mai bun decât timpul ăsta pe care îl împărţim împreună. Că, dacă nu îţi faci timp, atunci de unde să ai timp grăbit să vezi pe unde treci? Căci e aşa de frumos timpul ăsta petrecut cu tine aici, de ce să-l dai aiurea cine ştie cui. Pot sta undeva fară să fiu cândva? Este mişcarea mea timp sau decât mă mişc sau poate nu mă schimb ci doar mi se pare, să fiu oare înşelat, să fiu acum doar un copil care nu suportă să vadă totul fără timp, să mă văd de la tinereţe până la bătrâneţe, mi’e frică? Mi-ai da mie timp, puţin măcar, te rog, să aflăm împreună ce ne desparte? Ce cenzură transcendentală ne împiedică să călătorim în timp, oare din cauza unor cretini care şi-ar omorî bunicii, atâta timp irosit… Of! Of, dacă mi-ar cânta un înger o oră cred că m-aş trezi peste multe generaţii, nu aş regreta, fiecare are viaţa lui face ce vrea cu ea şi sunt nimeni în faţa rudelor şi oamenilor de acum sau de aici din acest loc, această ţară, regiune care nu îşi apreciază consătenii, care se mărită cu altul din alt sat doar pentru că e de acolo, vezi tu, în alt spaţiu. De ce nu aş asculta cântând un înger să mă trezesc la tine, omule din viitor, să-mi spui că a meritat tot, această călătorie în mine a fost spre binele meu.
Timpul ăsta din trecut care nu mai este, deci nu există, deci nu am fost prost cândva. Timpul asta din viitor care nu este, deci nu voi fi deştept niciodată. Cu siguranţă în zilele noastre mă va învinui vreun ştiinţific că nu sunt precis în modul lui idiot timpul lui e ca al lui Newton, ba nu, stai aşa, că s-au întors şi ăştia pe dos că acum e la modă Einstein, deci de ce să nu lege el timpul de spaţiul cafelei lui tridimensionale şi să-ţi explice el înghesuit cum nu poţi tu întelege limbajul lui prea complicat matematic, deşi analogiile lui sunt cam copilăreşti şi le vinde de parcă ar fi timpul în sine.
Despre timp, de la mama nu am învăţat decât că trebuie să mă grăbesc că întârzii, deşi ea e cea mai bună profesoară a omului, dar se ocupă cu altceva acum, că nu e la modă să fie profunde (ele, mamele). Vezi tu, timpul trebuie să fie şi la modă… Hai, hai, că întârzii!! Of! Nu te acuz că nu mi-ai dat timpul ăsta pe care nu-l are nimeni, linişteşte-te! Dar am nişte prieteni super tari cu care aş putea discuta până aș plânge şi sunt atât de prost, nu cunosc asta… că deşi am primit un sfat bun de la tine, mamă: nu flenduri, nu pierde timpul, nu am ştiut ce e că îl am…
E făcut din dragoste, sigur, asta pot specula, e un dar al milei mai mare decât viaţa, are iubire în esență, că m-am uitat eu la nişte copaci şi ştiu precis. E ca o broască testoasă care se mișcă lent în timp, că, din cauza asta, trăieşte şi mult că se crede urâtă, cu botul ăla al ei miroase viitorul, atâta doar că da, carapacea o salvează în ochii noştri, e drăguţă. Cu siguranţă am putea lua şi noi din programul pus într-un corb şi să trăim mai mult, poate nouă sute şaizeci şi nouă de ani ca Matusalem aş întreba ca Adam păi de ce m-ai luat aşa repede că a fost ca şi cum aş fi intrat pe o uşa şi aş fi ieşit pe alta. Sau să stau nemişcat ca un copac care trăieşte mii de ani şi să înțeleg până la urmă totul, că nu mă pot plictisi cu crengile astea ale mele ce desenează infinitul pe cer şi prin umbră…
Are o cărare ca prin pădure, bătătorită numai de picioarele tale fiind băiet păduri cutreieram şi nu m-am oprit nici acum, dar până la urmă tot vreau să stau în loc şi să te cunosc, cândva o să vin la tine să te cunosc cum eşti, să fiu şi eu ca tine, eu de ce nu, ce, nu vreau, că vreau!!?
Mai are şi muzică, cântată atunci când nu era timp, că la timp poţi face ceva potrivit ca o muzică şi apoi să te mişti să te invidieze câinii de ce mers ai, mlădios şi împodobit.
Uite cum stau lucrurile: am auzit cândva de doi, unul spunea că totul este static, gen în el însuşi nemişcat, altul că totul curge, exact ca un psalm în care nu te poţi scufunda de două ori la fel, deşi, repet, că am început să devin cam complicat, dar vezi tu că dacă vorba mea nu o înţelegi de ce să învinueşti ceea ce e şi mai complicat de atât ca nu există. Atât mă doare atitudinea asta… Complicatul e simplu în mintea ta, asta da dar nu ştiu cum…
E ca Unul şi Multiplul lui Platon, căci, infinitul ca să existe trebuie să se numească unu, cantitativ şi unul cantitativ să devină infinit ca să existe limita, calitatea, o părticică… Recunosc că nici eu nu înțeleg prea bine, că altfel, logosul meu ar fi despre Dumnezeu, dar măcar ca un foc să pâlpâi. Să dau foc casei timpului. Dar cu toate astea eu cred ca se înşală atomiştii, eu cred că poţi da zoom la infinit atât în spaţiu cât şi în timp, căci nu putea să vorbească altfel decât aşa, el. Iubitul meu, dragul meu nu, nu te supăra, ci citeşte de mai multe ori. Deşi, bine-înţeles de mine că nu se repetă nimic, că e ca o mânuţă, ca o frunză care nu a mai fost la fel niciodată, că e unicat şi în ochii mei acum. Deşi, recunosc, repet, ca să’nţelegi ca un om că nici eu nu înțeleg prea bine.
Şi acum că a venit timpul şi ordinea când mergem mai departe fără să ne întoarcem înapoi aş vrea, dar nu acum, nu putem.  Uite mă uit la filmul ăsta cu râul şi nu înțeleg, văd că şi el e ca o frunză într-o oarecare măsură şi derulez în faţă şi în spate şi totul curge, totul sună frumos. Mă uit la filmul ăsta cu pădurea şi derulez, înainte şi înapoi şi totul curge ca râul într-o oarecare măsura bate vântul în frunze într-o oarecare măsura seamăn. Mă uit la filmul ăsta cu turma asta de oi şi tot derulez înainte şi înapoi şi tot urcă pe munte şi parcă nu se strică armonia, tot cântă, şi muntele seamănă într-o oarecare măsură. Am scormonit în pământ dar nu am găsit firul de care să trag şi să deşir pământul şi cerul ca o flanea, nu am putut să-l stric. Şi câţi s-au adunat şi câţi au crezut că e ca un scaun pe care te balansezi şi se rupe, dar uite vezi că e făcut cu mare cap. Şi stau şi tot mă întreb cum vine vorba asta, dom’le, dacă tu eşti mai mult de atât, că eu mă gândeam să-ţi dau eu ţie atât îţi mulţumesc pentru tot. Şi când divaghez îmi atrage atenţia o goangă înapoi în gând. Îţi spun că e bine gândit!! Şi ce nu aş da să mai am timpul care a trecut? Ca îmi place acum. Şi cum trebuie trăit acum aici aş sta, de ce să mai vină mâine, îmi ajunge ziua asta, mulţumesc mult, aş sta aici un mileniu, ca o cârtiţă. Abia aştept să mor!  
(Mircea Gheorghiu)


YOUR TIME
To paraphrase: what is time? If nobody asks me, I know; if someone asks me, I kinda can't tell him(her) anything. This can't be affirmed solely about time, but time is here taken into account. What is this thing called time, that people always say they don't have it? Why do we have to spend our time to read this, what are we going to make time from? We are time-travelers and, as a movie character wondered, have we earned our right to travel in any direction whatsoever? Can this thought travel in time, can it gather myself from past into something good, can it strengthen me, can it grow inside me?  Man from the future, here's my request to you, lay me down nicely, make me better than this time that we share together! Well, if you don't spend your time, then how can you be in a rush  to watch your step? For it is so nice this time spent here with you, why on Earth would you give it to anyone else, meaningless... Can I sit somewhere without being sometime? Is my movement time or am I just moving or maybe I don't change myself but it only seems to me, am I deceived,  am I only a child that doesn't stand seeing everything without time, to see myself from youth to old age - am I scared? Would you give me time, just a bit, I beg of you, to find out together what separates us? What transcendental censorship bars us from time-traveling, is it because of those morons that would kill they grandparents, so much time wasted... Alas! Alas, if an angel would sing to me for an hour I believe I would wake up in years and years, I wouldn't regret, each one has his(her) own life does what he(she) wants with it and I'm nobody in front of my relatives and people from here or now, from this place, this country, region that doesn't appreciate its villagers, who marry others from other villages just because that villager belongs to that space, you see...Why wouldn't I listen to a singing angel to wake up with you, man from future, for you to tell me it was all worthy, that this time-travel was for my own good?
This time from past that isn't any longer, so it doesn't exist, so I wasn't stupid some while ago. This future time that is not, so I won't ever be smart. Surely nowadays some "scientific man" would blame me that I'm not precise in his idiotic way of being his time is like Newton's, or not, wait a second, they changed their mind because nowadays Einstein is trendy, so why wouldn't he tie the time to his tridimensional coffee space and explain to you in a cramped manner how you can't understand his overcomplicated mathematical language, although his analogies are quite childish and sells them as if they were time itself (per se).
Of time, I have only learned from my mother that I have to hurry up 'cause I'm late, though she's the best teacher of man, but she is preoccupied with something else now, because it's not trendy for them to be deep (they, our mothers). So you see, time has to be trendy... Go on, go on, you'll be late!! Alas! I do not accuse you for not offering me this time that nobody has, calm down! But I have some super cool friends with whom I could discuss until I would cry and I'm so silly, I don't know this... because in spite of your good advice not to rag off, not to waste my time, mother, I didn't know what it is to have it.
It is made from love, surely can I speculate this, it is a gift of mercy bigger than life, it has love in its essence, for I looked at some trees and I know it precisely. It's like a turtle that moves slowly in time, as it perceives itself to be ugly, and because of it the turtle lives longer, with that snout of it smells the future, just that, yeah, it shell saves it in our eyes, it's cute. Surely we could take from the program set inside a raven and live longer, maybe nine hundred sixty nine years like Methuselah I would ask like Adam, well, why did you take me so fast by surprise it was as if I would enter a door and exit a different one. Or to stand still like a tree that lives thousands of years and finally understand everything, as I can't get bored with these branches of mine that draw the infinity on the sky and through shadow... 
It has a path as in a forest, trodden by your feet only, when I was a boy I was wandering in the forests and I haven't stopped yet, but I eventually want to stand still and know you, I will sometime come to you and know you as you are, be like you, why not me, what, I do not want, 'cause I want!!?
It has music also, sung when it was no time, 'cause you can rightly do something just in time like a music and then move yourself so that dogs can envy you for your walking, graceful and adorned.
Look, here's the way things are: I've heard sometime of two, one would say that everything is static, kinda static in himself, another that everything flows, just like in a psalm in which you can't immerse yourself two times the same way, although, I repeat, I began to be complicated, but you see if you don't understand my word why blame something that is more complicated than this, that it doesn't exist. This attitude hurts me so... Complex is simple in your mind, yes, but I don't know how...
It's like Plato's One and Many, for the infinite to exist it must call itself One, quantitatively and the One quantitatively to become infinite so that the limit exist, the quality, a small part... I admit that I do not understand it very well either, 'cause otherwise my Logos would be about God, but at least flicker I like a fire! Let me burn down the house of time! Despite all these I believe that the atomists are wrong, I believe you can zoom infinitely in space and time, 'cause he couldn't speak differently, he. My beloved one, my dear, don't, don't be offended, but read many times more. Yet I admit, I repeat, for you to understand as a man that I don't understand very well either.
And now that time has come and the order when we go further without turning back I would love to, but not now, we can't. Look, I'm watching this movie with the river and I don't understand, I see that he's also like a leaf to some extent and I play forwards and backwards, everything sounds fine. I watch this movie with this forest and rewind back and forth and all flows like the river to some extent, the wind blows into the leaves to some extent, resembles me. I'm watching this movie with this herd of sheep and I keep playing forwards and backwards and they still go up the mountain and it seems like the harmony is not corrupted, still singing, and the mountain looks similar to some extent. I rummaged the soil but couldn't find the thread to pull off and unravel the earth and the sky like a flannel, I couldn't break it. And how many gathered and thought it was like a stool you balance on and breaks apart, but look you see it's very craft-fully made. And I sit and think again and again how this saying goes, Sir, if you're more than this, I was thinking about giving you this much I thank you for everything. And when I digress some bug draws my attention, turns me back to my thoughts. I'm telling you this is well thought!! And I would give anything to have the lost time! 'Cause I like it now. And as someone should be living here now, why would tomorrow come, I'm happy with today, thank you very much, I would stand here a millennium, like a mole. I can hardly wait to die!
(transl. Camil Cardaș)

No comments:

Post a Comment