Thursday, November 28, 2013

te analizez (de ce nu esti cu mine acum?) \ I analyze you (why aren't you with me right now?)

te analizez!
(de ce nu eşti cu mine acum?)

1. te analizez pentru că nu am curaj lac să te iubesc cu toate gesturile mele să te răsfăt până-ţi arăt cum odulez mâinile şi cum plin de beţie a sufletului mă las în voia perfecţiunii care mă înconjoară pentru că mi-e frică să mă minţi şi asta vine din mine
2. te analizez cum stai încerc să te înţeleg cum m-ai lovi dacă ai putea să vezi ceva urât şi rău în mine mă mişc lac precaut şi caut să nu stau la vedere că te iubesc şi îmi e frică să mă las în voia inimi a perfecţiuni pentru că nu am încredere nici în tine nici în dumnezeu că îmi faceţi rău lac cred deşi nu ştiu cât te-ai departat tu de dumnezeu ca să încerc să mă las să te iubesc
3. te analizez cum te uiţi la mine fără să mă las în perfecţiunea muzici ce mă înconjoară cu sunete şi placerea sufletului când te întâlnesc să mă alint cu veselia sufletului cu faţă dreaptă fără exprsie să te privesc cu placere că îmi e frică lac să te iubesc ca să nu văd că nu răspunzi corect şi să mor fără să te sărut
4. te analizez şi nu am încredere că nu ai putea să mă minţi niciodată să te plictiseşti de cât de nimic sunt şi nu am nimic special să-ţi ofer fara sa ma ascund de tine că te iubesc şi nu ştiu dacă tu-mi răspunzi la fel de sublim şi simplu cum sunt eu fără să mă minţi să mă omori
5. te analizez caci te iubesc cum nu are cuvinte raţiunea să înţeleagă de ce m-aş lăsa purtat aşa ciudat fără control să mă loveşti până mor de durere că te iubesc mai mult decât îmi întelege mintea că m-aş putea lăsa purtat de valurile astea ce mă-mbată de placere a sufletului ce se revarsă în ameţeala asta plăcută lac ce se uită suspicios lumea nu suport să te ador fără să-mi răspunzi că nu am ce să îţi ofer că nu sunt nimic şi poate nu mă placi
6. te analizez că eşti  frumoasă de mor şi mă înconjor cu feţele mele strâmbe de prostia ce e în mine ca nu am ce sâ-ţi dau să mă placi aşa ca mine că mi-aş da viaţa mea să o porţi în inimă ca să şti că sunt de nimic şi îmi e frică să vezi să mă deschid că tu ai şi părul frumos şi corpul perfect şi la suflet te văd cum mă depăşeşti de o mie de ori cu duhul tau din dumnezeu că sunt prost şi putin şi îmi e frică că te iubesc să nu-mi răspunzi cu moarte
7. te analizez cum vorbeşti cu alţii dacă eşti aşa şi cu mine ce îmi lipseşte că nu am nimic să-ţi dau să îţi cumpăr sufletul tău luminos ca un heruvim şi strâmb din nas spre mine circumspect să nu mor dacă m-ai lasa că nu am nimic să-ţi dau să te cumpăr că te iubesc şi poate nu ai să vi la mine până mor
8. te analizez cum stai acolo departe lac de mine că nu merit nici portocala pe care o ai în mână şi mă doare de moarte că te iubesc şi îmi e frică să mă las purtat de dumnezeu ca într-o sanie pe zăpadă fără control şi jur că te iubesc la fel de încet cum cad fulgii de zăpadă în jurul tău ţi-aş arăta toată fiinţa mea că e de nimic dacă ai vrea să mă iubeşti
9. te analizez cu o analiza mica lac şi murdară de-a mea învăţată în mocirlă când eram de nimic ca un căcat fără control te ador ca un prost cu feţe strâmbe din prostie mă înconjor cu ruşine că nu ştiu ce să-ţi zic să-ţi vorbesc din inimă fără cuvinte să-mi trimit sufletul în tine şi să simţi să mă saluţi de peste stradă şi să ne iubim înainte să vorbim cu un preot
10. te analizez cu neputinţa din fiinţa mea mica lac neavând ce să îţi dau să iei de la mine să zâmbeşti ca mine când vorbeşti cu cineva şi să mă stimezi că e zâmbetul meu nu pot să-ţi dau că sunt urât şi nefolositor că nu ştiu să fac nimic să-ţi fie pe plac lac şi mă îmbrac cu moarte că aştept în van ziua de mâine fără să am ce să-ţi dau şi am să mor iubindu-te
11. te analizez cu îndoială şi fără putere fără siguranţă că pot să controlez destinul tău să fiu eu şi să-mi zici întro zi că ai să mori dacă nu mă ai din nou lângă tine mereu să nu mă despart nici când ai vrea să mai fi singură că mă iubeşti şi nu mai vrei să îmi dai drumul la mână nici când găteşti
12. te analizez cu ciudă şi cu oftică că ai o iubire în tine care m-ar omorî dacă aş şti că te uiţi pe geam când plouă şi mă vezi pe mine printere stropi etern ai să mori dacă nu mă vezi să mă ai să mă atingi lac
13. te analizez ca trei feţe amestecate îmbătate de siguranţa împlinirii reciproce a iubirii găsite în orice mişcare care nu greşeşte când schimbă ritmul fără să râdă decât cu placere în suflet şi să moară moartea de cât de mult aş sta cu tine să îmi râzi copilăresc şi să nu vezi cât de ţărănos şi grosolan lac şi că nu am nimic să-ţi dau dar să mă iubeşti pană ai să mori!


I analyze you!
(why you're not with me now?)

1.   I analyze you because I do not have the courage lake to love you with all my gestures to endearment you to show you how I wave my hands and how full of drunken soul I let myself in the will of the perfection that surrounds me because I'm afraid of you lying to me and this comes from me
2.   I analyze how you sit I try to understand you how you'd hit me if you could see something ugly and evil in me I move lake cautious and looking to stay out of sight because I love you and I'm afraid to let myself in heart's will to perfection because I do not trust you neither god because I believe that you will hurt me lake although I do not know how you departed you from god to try to let myself love you
3.   I analyze you how you look at me without leaving myself in the perfection of the music that surrounds me with sounds and the pleasure of the soul when I meet you to endear myself with the joy of the soul with a straight face without expression to watch you with pleasure that I'm afraid lake to love you for not seeing that you do not answer correctly and die without kissing you
4.   I analyze you and I do not trust that you could never lie to me to be bored that I'm nothing and I have nothing special to offer  you without hiding from you for I love you and do not know if you answer me as sublime and simple like I am without lying to me to kill me
5.   I analyze you because I love you as the reason has no words to understand why I would wear out so weird and out of control for you to hit me until I'll be dead of pain for that I love you more than my mind can understand that I could let myself carried off of these waves that intoxicates me with the pleasure of the soul overflowing in this pleasant dizziness lake what the world looks suspicious I can not stand to adore you without you answering me that I have nothing to offer you that i'm nothing and maybe you do not like me
6.    I analyze you because you're so beautiful that you kill me and I surround myself with my twisted faces by the stupidity that is in me for I do not have what to give you for you to like me in the way that I like you for that I would give my life to you for that you wear it in your heart to know that I'm nothing and I'm afraid for you to see to open myself because even your hair is beautiful and you have a perfect body and your soul is a thousand times beyond me with your spirit from god for that I'm stupid and a little bit and I'm afraid because I love you and not answer me with death
7.    I analyze you how you talk to others if you are like this with me what is missing in me I have nothing to give you to buy your soul bright as a cherub and I crooked my nose at me worried for me to not die if you'd leave me I have nothing to give you to buy you for that I love you and maybe you will not come to me until I'm dead
8.   I analyze you how do you stay there far away lake from me because I do not even deserve the orange that you have it in your hand and it hurts me to death for I love you and I'm afraid to let god wore me like in a sledge and I swear that I love you as slowly as snowflakes fall around you and I'll show you all my being that it's nothing if you'll want to love me
9.   I analyze you with a small analyse lake of mine and dirty taught in the mud when I was nothing like a shit without control I adore you oafishly with crooked faces and from stupidity surround myself with shame I do not know what to tell you to speak from the heart without words to send my soul in you and feel me across the street to greet me and love each other before talk to a priest
10.       I analyse you with the inability of my small being lake having nothing to give you to take it from me for you to smile as me when you talk to someone and know that it's my smile and esteem me for that is my smile I can not give you that I’m ugly and useless because I do not know how to do anything to be to your pleasure and I get dressed with death that I wait in the vain tomorrow but I have nothing to give you and I'll die loving you
11.       I analyse you with doubt and powerless without certainty that I can control your destiny and to be me and tell me one day that you'll die if you do not have me next to you always do not break up not even when you want to be alone  you love me and you do not want to let go my hand even when you're cooking
12.       I analyse you spitefully and pissed that you have a love in you that would kill me if I knew that you look out the window when it rains and see me among raindrops forever you will die if you do not see me to have me to touch me lake
13.       I analyse you like three faces mixed intoxicated by the safety of mutual fulfillment of love found in any movement who do not errors when switching rhythm without laughing than with to pleasure in soul and to die the death as much as I'll stay with you and to lauth to me childish laugh and do not see how peasant like and rude lake and I have nothing to give you but you’ll love me till you die!

No comments:

Post a Comment