Friday, November 1, 2013

Ibis


Ibis,

1.   Ibis, acum ştiu despre tine numai ca zbori. Arhanghel, tu zbori minunat!
2.   Omule, de eşti cu inima curată, Iartă-mă!
3.   Sihastrule, priveşte-ne pe noi! Ne vezi ca nişte pomi?
4.   Stihiilor, cantaţi între voi cu masură şi cu ton de taină.
5.   Un cântec al tau este lumea, cu masură şi cu ton de taină.
6.   Prea puţine ştiu, înteleg doar.
7.   Inima tulburata ca o baltă în care a călcat un câine.
8.   Prea puţine simt, nici întunericul nu e întuneric la mine.
9.   Patru, patru, îmi repeată cineva, de’atâtea ori m-am culcat mâniat, de câte ori, câteodată sunt prea exact.
10.               Imi place totuşi ploaia, vântul cu ploaie mai mult cu frunze miscatoare.
11.               Imi place totul, această diversitate, cineva se vede infinit.
12.               Las în urmă atâtea gânduri. Mamă, Mamă, te iubesc, Mamă!
13.               Mi-ar plăcea să am o sabie!
14.               Iubesc oamenii, dar pamântul aş vrea să-l las în urmă de şapte ori.
15.               Mă verifică cineva cântand!
16.               Îmbin 7 note, câteva note, o notă.
17.               Îmi dă o notă, din ele fac o notă, câteva note, o notă.

(Mircea Gheorghiu)

                                             Ibis,

1.   Ibis, now the only thing I know about you is that you fly. Marvelous Archangel, you fly!
2.   Man, if you're pure in heart, forgive me!
3.   Hermit, look at us! Do you see us as some fruit trees?
4.   Elements, sing among you with measure and mystery tone.
5.   A song of yours is the world with measure and mystery tone.
6.   Few things I know, I just understand.
7.   Troubled heart as a march where a dog walked.
8.   Few things I feel, not even darkness is darkness in me.
9.   Four, four, so many times someone repeated this to me, I've slept with anger too many times, sometimes I’m too exact.
10.               Yet I love the rain, more rain wind moving leaves.
11.               I love everything this diversity, someone sees himself infinite.
12.               Leaving behind so many thoughts. Mother, mother, I love you, mother!
13.               I want to have a sword!
14.               I love people, but the Earth, I want to leave it behind seven times.
15.               Somebody checks on me singing!
16.               I combine seven notes, some notes a note.

17.               It gives me a note, make a note of them, a few notes a note.
((transl. Mircea GHeorghiu)

No comments:

Post a Comment