Monday, October 14, 2013

Hein Mogensen

Fårene og bukkene

At lave en primitiv filosofi
med båse, som menskene inddeles i,
er en fejl, hvoraf alle folk lider.
Men vi er nogen stykker,
som kun kan forstå
én måde at inddele menskene på:
Man skal dele dem i individer.

(Piet Hein)

Sheep and Goats

Molding a primitive philosophy from both these two,
that humans are divided into,
is an error that all people suffer from.
But we're simple parts alone
so we can only understand
a way of splitting mankind and
one should simply divide them into individuals.

(transl. Camil Cardaș)


   

No comments:

Post a Comment