Friday, October 25, 2013

Mircea the Traveler

Călătorie

 1. Plec la drum, ajung repede sau nu, drumul obosește repede.
      2. Voi găsi oare în capătul celălalt un om bun, voi lua oare ceva din inima lui? 
      3. Luminează mai frumos împrejurul, pomii și drumul.
     4. Când plecam la drum la capăt plănuind nelegiuiri, furtuni în mine, nimic pe fereastra ochilor mei.
     5. Greață și dezarmonie.
     6. Acum și picăturile astea cântă, se armonizează cu vântul și cu călătoria.
     7. Veniți, intră Domnul meu, așază-te, să privim împreună, tu mai multe ai să-mi spui.
     8. Ce frumoasă este femeia aceea, cuminte mă gândesc la Ea.
     9. Plec, plec la drum, ajung repede sau nu, o să fiu obosit.
     10. Știu, și eu am călătorit, o să te aștept cu ceva de băut, mănâncă, apoi vom vorbi mai mult.
     11. Înainte să plec la drum mă șicana o neputință, inima-mi spune: vezi că ai ajuns? Ai ajuns cu bine!
12.               Dincoace am găsit un om, ca mine.

(Mircea Gheorghiu)

Travel

      1. I hit the road, whether I reach quickly or not, the road quickly tires.
      2. Will I find a good man at the other end, will I take something out of his heart?
      3. The surrounding pleasantly illuminates, the trees and the road.
     4. When I was hitting the road planning misdemeanors at the end, inner storms, nothing on my eyes' window. 
     5. Nausea and disharmony.
     6. Now these drops are singing too, in harmony with the wind and with the trip.
     7. Come, enter my Lord, sit down, let's watch this together, you have much more to say.
     8. How beautiful is that woman, wisely I think of Her.
     9. I go, I hit the road, whether I reach quickly or not, I'll be tired.
     10. I know, I've traveled too, I'll wait and have something to drink for you, eat, and then we'll go on talking even more.
     11. Before I hit the road a weakness was baffling me, now my heart's saying: "See, you've arrived! You've arrived swimmingly!"
12.   On this side I found a man like me.

(transl. Cardaș Camil)

No comments:

Post a Comment